Online Chat

Reizen naar Portugal

Religie Portugal

De bevolking van Portugal is voor ongeveer 90 procent katholiek. Daarnaast zijn er minderheden van protestanten, joden, moslims en hindoes. Behalve Jezus en Maria vereren katholieken hun heiligen. Heiligen die de gebeden van de gelovigen verhoren kunnen rekenen op een bijzonder eerbetoon.

Hoewel de rooms-katholieke kerk al eeuwen haar best doet om de bevolking tot het ene ware geloof te bekeren is het haar volgens J. Rentes de Carvalho niet gelukt om een einde te maken aan bijgeloof, heksenrij, het gebruik van het boze oog e.d. Zo schrijft hij over de cultus van lijken die geacht worden wonderen te verrichten omdat zich bij hen niet het normale ontbindingsproces heeft voorgedaan. De katholieke kerk erkent sommige gevallen zoals die van prinses Santa Mafalda in het klooster van Arouca.

Pasen en naamdagen van heiligen in Portugal: Rond Pasen vinden er door het hele land kerkelijke plechtigheden (romarias) plaats. Behalve missen, processies en bedevaarten zijn er ook feesten. De naamdagen van heiligen in de plaatsen waarvan zij de schutspatroon zijn, zijn daar officiële feestdagen. Zo wordt in Lissabon op 13 juni het feest van Santo Antonio (Antonius van Padua) gevierd en op 24 juni in Porto het feest van Sao Joao (Johannes de Doper). Het echte feest begint overigens al aan de vooravond van de heiligendag en gaat gepaard met bijzondere rituelen. Zo slaan de bewoners van Porto elkaar tijdens de nachtelijke straatfeesten met plastic hamers op het hoofd. Ook lopen mensen met lange stengels met op het eind een bolletje met stinkende winterprei. Maar bovenal ruik je ’s avonds de geur van gegrilde sardientjes. Ook elders in Portugal worden in de maand juni bedevaarten, processies, bedevaarten en feesten ter ere van patroonheiligen gehouden.