Religie Oekraine

Geloof en bijgeloof spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de Oekraïner. De kerkgang is sinds de onafhankelijkheid flink toegenomen en velen hebben zich laten dopen en hun huwelijk laten inzegen in de kerk. De orthodoxe kerken hebben samen de meeste aanhangers. Opvallend is dat bijna de helft daarvan geen keuze maakt tussen het Kievse en het Moskouse patriarchaat, maar zich gewoon orthodox noemt. Het westen van Oekraïne is beduidend actiever op religieus gebied dan het oosten. Naast het orthodoxe geloof is het Grieks-katholicisme de grootste religieuze stroming in Oekraïne.Groeiende belangstelling is er voor de islam, vooral door de terugkerende Krimtataren en voor het protestantisme, met name baptisme en de pinksterbeweging, dat door Amerikaanse zendelingen gepredikt wordt.
Elementen van heidense tradities en christelijke voorstellingen zijn in de loop der eeuwen met elkaar versmolten. Zo wordt de heilige Elias gelijkgesteld met de heidense Perun, de god van donderslag en oorlog. Met kerstavond of bij andere speciale gelegenheden is het bijvoorbeeld gebruikelijk een glas voor de verstorvene neer te zetten omdat hun ziel deelneemt aan het avondmaal. De eerste gast in het nieuwe jaar moet een goedhartig en gelukkig mens zijn, maar vooral een man zijn.

De orthodoxe kerk is sinds 988 na Christus de heersende kerk in de Oekraïne. In dat jaar bekeerde de toenmalige vorst Vladimir de Heilige zich tot het Byzantijnse christendom en verklaarde het christendom tot staatsreligie. In de loop der tijd viel de staatsreligie uiteen in twee takken: de Russisch-orthodoxe en de Oekraïens-orthodoxe kerk. Vanaf 1668 viel de Oekraïens-orthodoxe kerk rechtstreeks onder de Russische kerkleiding. Onder Stalin ging de Oekraïense tak zelfs geheel op in de Russisch-orthodoxe kerk. In 1989 werd de Russische kerkprovincie herdoopt tot de Oekraïense orthodoxe kerk, maar wel onder het patriarchaat van Moskou. De toenmalige aartsbisschop van Kiev legde zich daar niet bij neer en stichtte zijn eigen Oekraïens-orthodoxe kerkpatriarchaat Kiev. Tussen deze twee takken woedt nog steeds een felle machtsstrijd, vooral om het beheer van heiligdommen als het befaamde Holenklooster in Kiev. Ook omdat in het oosten van Oekraïne nog zeer veel Russen wonen die aanhangers van de Russisch-orthodoxe kerk zijn gebleven.
Naast de twee orthodoxe kerken is er de Grieks-katholieke (Uniaten) kerk. Zij erkennen de leer en het gezag van de paus, maar volgen de orthodoxe liturgie. Deze kerk ontstond tijdens de Unie van Brest in 1596 in het westen van Oekraïne, dat toen deel uitmaakte van het koninkrijk Polen. Nadat Stalin in 1946 West-Oekraïne had toegevoegd aan de Sovjet-Unie ontbond hij deze kerk omdat ze een broedplaats was voor nationalistische activiteiten. De Unitatenkerk kreeg in 1989 haar status terug en kon aanspraak maken op voormalige bezittingen. Ondertussen zijn er 5,4 miljoen leden waarvan vier miljoen in Oekraïne.
De Autosephale orthodoxe kerk is een geheel zelfstandige kerk die ontstaan is tijdens de verwarrende jaren na de Oktoberrevolutie begin vorige eeuw. De atheïstische sovjets grepen echter al snel de macht en verklaarden de kerk in 1930 illegaal. Ze werd in ballingschap voortgezet door Oekraïense emigranten en is sinds 1993 weer officieel in de Oekraïne erkend en actief.

 

Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.