Cultuur Oekraïne

Voor Oekraïners geldt het levensmotto: pluk de dag. Ze leven van dag tot dag, hebben geen vaste agenda en doen al helemaal niet aan lange termijn planning. Regels en wetten zijn er vooral om te overtreden, het persoonlijke gevoel staat voorop.  Als je geen zin hebt om naar een afspraak te komen ga je gewoon niet. Oekraïners zijn ook niet echt bezig met de mogelijke gevolgen van hun handelen, niet voor zichzelf en niet voor anderen. Ze aanvaarden makkelijk grote risico’s en nemen het bijvoorbeeld niet zo nauw met de veiligheidsvoorschriften. Veel Oekraïners geven zich over aan het lot (soedba): uiteindelijk zijn het de hogere machten die bepalen hoe het met je afloopt.

Een mogelijke verklaring voor deze centrale rol van soedba is dat Oekraïners in hun dagelijks leven met beduidend meer extremiteiten worden geconfronteerd dan een westerling. Het leven in Oekraïne verandert voortdurend, niets is zeker en de grens tussen leven en dood is sneller bereikt. Ook de specifieke geschiedenis van het land – gekenmerkt door feodalisme en totalitarisme - heeft een grote stempel gedrukt op de volksaard. De permanente afwezigheid van waarheidsgetrouwe informatie en open communicatie verklaren waarom Oekraïners onnauwkeurig zijn met informatie en feiten. Ze hebben veel fantasie en kleine leugentjes vormen een permanent en volkomen geaccepteerd onderdeel van het dagelijks leven.

TE GAST IN Rusland & Oekraïne
Meer informatie over culturele verschillen en omgangsvormen in Rusland vind je in TE GAST IN Rusland & Oekraïne. Verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen (ook als online-uitgave via www.tegastin.nl.