Religie Noord-Korea

Voordat Noord-Korea communistisch was, werden in Korea verschillende godsdiensten vrijelijk beleden. Naast de beoefenaars van het boeddhisme in Korea, de aloude religie op het Koreaanse schiereiland, was er een bloeiende christelijke gemeenschap. Pyongyang was een missioneringscentrum en had veel kerken. Tevens was er de zogeheten Cheondogyo ('Godsdienst van de hemelse weg'), een geloof met confucianistische, boeddhistische en christelijke elementen. Na de vestiging van de DPRK ging het met de vrijheid van godsdienst snel achteruit. Tempels en kerken werden verwoest of kregen een andere bestemming. Christenen worden opgepakt en weggestopt in strafkampen. Zelfstandige religieuze activiteiten zijn niet meer mogelijk. Wel zijn er door de overheid gesponsorde religieuze groepen die de illusie moeten verschaffen van religieuze vrijheid.