Bevolking Noord-Korea

Noord-Korea is drie maal zo groot als Nederland. Er wonen 25,5 miljoen mensen, de helft van het aantal inwoners van Zuid-Korea. Bijna 2/3 van de bevolking woont in steden. Hoofdstad Pyongyang is de grootste stad met 3,4 miljoen inwoners.

Bevolkingsgroepen in Noord-Korea
De overgrote meerderheid van de bevolking is Koreaan; er zijn kleine Chinese en Japanse minderheden.