Natuurwerkdag 1 november 2014

Natuurwerkdag 1 november 2014

Op zaterdag 1 november 2014 was het Natuurwerkdag in Nederland en Koning Aap hielp mee!  

Koning Aap houdt het dit keer dicht bij huis. Tijdens de Natuurwerkdag werk je aan het behoud en herstel van natuur en landschap in eigen land. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap.

Om 10 uur ‘s ochtends meldden zich 17 vrijwilligers van Koning Aap bij de Lange Bretten in Amsterdam. De Lange Bretten is de laatste grote stadswildernis van Amsterdam. Je vindt er een afwisselende natuur met graslanden, ruigtes, rietlanden, moeras en bos. Het gebied is van belang als ecologische schakel tussen natuurterreinen, maar heeft zeker ook zelf hoge waarde voor onder meer de vos, egel, wezel, hermelijn, bunzing, geit, vleermuizen, vlinders, kikkers, vogels en vele bijzondere plantensoorten.

We liepen ongeveer 400 meter door een moerassig gebied naar onze werkplek. De laatste jaren is het aantal wilgen enorm toegenomen en is het gebied er mee vol gegroeid. Aan ons dus de taak om aan de slag te gaan en wilgen te kappen in het rietmoeras. Door het zaag- en knipwerk blijft het uitzicht behouden en wordt voorkomen dat rietvelden dichtgroeien met bos. Dit is van belang voor de rietvogels en voor de grote groepen geiten die grazen in dit gebied. Dit is een klus die overigens maandelijks door vrijwilligers wordt gedaan. Het is behoorlijk zwaar werk, maar gelukkig hadden we regelmatig pauzes met koffie, thee, fruit en heerlijke broodjes!

Om een uur of 3 eindigde de dag. Iedereen was erg uitgeput maar vooral erg voldaan en tevreden. Een zeer waardevolle dag dus!


Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.