Achtergrond informatie Mozambique

Geschiedenis
Vasco da Gama zette in 1498 als eerste Portugees voet aan land op de kust van Mozambique. De Portugezen vestigden zich op een aantal punten aan de kust en veroverden hiermee een goede positie op de zee route van Europa naar India. Door de opkomst van de goud- en ivoorhandel in de 16de eeuw breidden de Portugezen zich over het land uit. In de 17e eeuw kwam de slavenhandel op gang. De Mozambikaanse slaven gingen voornamelijk naar Brazilië, Kaap de Goede Hoop en de eilanden in de Indische Oceaan. Na 1890 werd er overal van dwangarbeiders gebruik gemaakt bij regeringsprojecten en particuliere ondernemingen. In Zuid-Afrika nam de mijnbouw sterk toe en grote aantallen Mozambikanen gingen daar geregeld heen om in de mijnen te werken. In ruil voor het recht om mijnwerkers te werven, stemden de Britten erin toe van de Portugese spoorlijnen en havenfaciliteiten gebruik te maken, vooral in Lourenço Marques (nu Maputo) en Beira. Het Portugese bestuur werd heftig aangevallen op het pro-dwangarbeid beleid. Antikolonialisme en nationalisme namen toe en werden versterkt door het feit dat het naburige Tanzania onafhankelijk was geworden. In 1964 brak er in Noord-Mozambique oorlog uit. Het Portugese leger sloot pas in 1974 vrede en bracht zijn eigen regering ten val. In 1975 werd Mozambique onafhankelijk en werd het land geregeerd door de multiraciale partij, de Frente de Libertaç-o de Mozambique (Frelimo) onder leiding van Samora Machel, de eerste president van Mozambique. De economische wederopbouw verliep moeizaam: veel hoog opgeleiden hadden het land verlaten, het land kende praktisch geen infrastructuur en in Rhodesië (het toenmalige Zimbabwe) was er een oorlog aan de gang. Daarbij voerde de Nationale Verzetsbeweging, Renamo, een guerrillaoorlog tegen de regering Frelimo. Renamo is in de jaren 70 door Rhodesië opgericht en werd gesteund door Zuid-Afrika. Het volk leed verschrikkelijk onder de strijd tussen deze twee groeperingen en na twee verzoeningspogingen kwam er pas in 1989 echt verandering: Frelimo stapte van het marxisme over naar een markteconomie. Staatsondernemingen werden geprivatiseerd en algemene verkiezingen werden uitgeschreven. Na de onderhandelingen tussen Frelimo en Renamo in Rome, kwam het uiteindelijk in 1992 tot een vredesovereenkomst. Tijdens de verkiezingen in 1994 mocht Renamo zich als politieke partij kandidaat stellen. Frelimo kwam uiteindelijk als winnende partij uit de bus en onder leiding van President Chissano probeert het land zich weer langzaam op te bouwen.

Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.