Milieubeleidsverklaring

Steeds meer mensen reizen en steeds vaker zijn de effecten van toerisme lokaal voelbaar. We weten allemaal dat reizen niet heel goed is voor de wereld! Maar als we dan toch reizen is het goed daarbij rekening te houden met milieu, mensen en cultuur, zodat reizen in de toekomst ook nog mogelijk is.

Koning Aap probeert het duurzame karakter van de reizen zoveel mogelijk te bevorderen en de negatieve effecten terug te dringen.

Onze praktische maatregelen en activiteiten op het gebied van verantwoord reizen worden regelmatig geëvalueerd. In deze milieubeleidsverklaring beschrijft Koning Aap hoe nu en in de toekomst de zorg voor het milieu wordt toegepast in de bedrijfsvoering en in de aangeboden reizen.

Duurzaamheid wordt binnen Koning Aap breed gedragen!

Per onderdeel kun je in de milieubeleidsverklaring lezen welke maatregelen wij nemen, aan de hand van duidelijke voorbeelden.


Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.