Overige informatie Marokko

Invoerbepalingen
De invoerbepalingen van Marokko houden onder andere in dat personen vanaf 21 jaar belastingvrij 200 sigaretten of 50 sigaren of 250 gram tabak en 1 liter sterke drank het land mogen invoeren. In- en uitvoer van Marokkaans geld is verboden. Er geldt in Marokko een uitvoerverbod voor souvenirs die gemaakt zijn van beschermde dier- of plantensoorten. Ook de uitvoer van berberaapjes is verboden. Kijk voor meer informatie op www.wnf.nl (klik op ‘wat wnf doet’ ˃ thema’s ˃ bedreigde dieren ˃ foute souvenirs). Daarnaast is de uitvoer van antiek verboden. Je mag belastingvrij tot een waarde van 430 euro mee naar huis nemen. Download de app ‘douane reizen’ of kijk op www.douane.nl/reizigers.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.