Overige informatie Indonesië

Personen vanaf 18 jaar mogen belastingvrij 200 sigaretten of 25 sigaren of 100 gram tabak en 1 liter alcoholische drank invoeren. Zie: www.iatatravelcentre.com. Er geldt een uitvoerverbod voor souvenirs die gemaakt zijn van beschermde dier- of plantensoorten. Ook de uitvoer van antiek is verboden. Je mag belastingvrij tot een waarde van 430 euro mee naar huis nemen. Download de app ‘Douane reizen’ (voor iOS en Android).
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.