Achtergrondinformatie Indonesië

In samenwerking met onze lokale agenten steunt Koning Aap een aantal projecten met een financiële bijdrage. Aangezien onze leveranciers een grote rol spelen in het onderhouden en ondersteunen van deze projecten weten we dat deze bijdragen goed terecht komen!
Koning Aap verdeelt € 12.500 over een aantal projecten, waaronder de:

Ibu Harnik weeshuis en stichting Tolong Flores (Indonesië)

Het Ibu Harnik weeshuis zorgt voor ongeveer 42 weeskinderen. Van onze bijdrage worden schooluniformen, schooltassen en schoenen gekocht. Ook steunen wij, in samenwerking met onze lokale agent, ‘Tolong Flores’, een stichting die door een clubje van onze reizigers is opgericht. Deze stichting zet zich in voor de verbetering van het onderwijs op scholen in Flores.

Klik hier voor meer informatie.

Bekijk ook onze andere projecten

Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.