Zoeken

Reizen naar Ghana

Bevolking Ghana

Ghana heeft een oppervlakte van 238.537 km² (6 maal Nederland; 8 maal België) en telt circa 30 miljoen inwoners. In de hoofdstad Accra wonen zo’n twee miljoen mensen. De meeste Ghanezen wonen in het zuiden en midden van het land. Het noorden is dunbevolkt: hoewel het gebied veertig procent van de oppervlakte beslaat, woont hier slechts dertien procent van de bevolking. De jaarlijkse bevolkingsgroei is 1,9 procent; een derde van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Ongeveer 75 procent van de totale bevolking kan lezen en schrijven (68 procent vrouwen en 83 procent mannen). De Ghanese economie steunt met name op de landbouw. Goud, cacao en hout zijn de meest belangrijke exportproducten. De economie is extreem gevoelig voor droogten, plagen en internationale prijsfluctuaties.

Bevolkingsgroepen in Ghana
Ghana telt meer dan 60 verschillende etnische groepen. Ondanks deze verscheidenheid is het land relatief stabiel en zijn er weinig etnische conflicten. Dit komt doordat geen van de groepen politiek of economisch dominant is. Ongeveer de helft van de bevolking hoort tot de Akan (45 procent) waartoe de Ashanti en Fanti behoren. Verder zijn er de Moshi-Dagomba (15 procent) een moslimgroep die vooral in het noorden leeft, Ewe (12 procent), Ga-Adangbe (7 procent) en enkele kleinere groepen waaronder Europeanen.

De Akan geloven dat de ziel van mensen verbonden is met de dag waarop ze geboren worden. Veel Ghanezen krijgen dan ook de naam van de dag waarop ze geboren zijn. Mannen die op een vrijdag geboren zijn heten: Kofi, vrouwen heten Afua. Mannen die op zaterdag geboren zijn heten Kwame, vrouwen Ama, etcetera. De eerste naam is de dag van de week, de tweede naam is een naam die de ouders kiezen. Vaak is dit de naam van een gerespecteerd familielid.