Overige informatie Filipijnen

Voor volwassenen gelden de volgende invoerbepalingen: je mag belastingvrij 400 sigaretten of 50 sigaren of 250 gram tabak en 2 liter sterke drank invoeren. Zie: www.iatatravelcentre.com. Er geldt een uitvoerverbod voor souvenirs die gemaakt zijn van beschermde dier- of plantensoorten. Bij terugkomst in Nederland mag je tot € 430,- aan spullen belastingvrij invoeren. Download voor meer informatie de app ‘douane reizen’.