Festivals Filipijnen

Feestdagen
Officiële feestdagen in de Filipijnen zijn: Nieuwjaar (1 januari), Herdenking van de geweldloze revolutie in 1986 tegen dictator Marcos (25 februari), Dag van de Helden (9 april), Dag van de Arbeid (1 mei), Onafhankelijkheidsdag (12 juni), Dag ter herdenking van de nationalistische leider Andres Bonifacio (30 november), Aquino dag (21 augustus), Dag ter ere van Jose Rizal (30 december), Oudejaarsdag (31 december).

Religieuze festivals
Op de Filipijnen, waar de meeste mensen katholiek zijn, worden de christelijke feestdagen uitbundig gevierd. Dat geldt in het bijzonder voor Semana Santa, de heilige week voor Pasen, Todos los Santos (Allerheiligen dat gecombineerd wordt met Allerzielen) en Kerstmis waarvan de voorbereidingen al in november van start gaan.  Vanaf 16 december vinden er elke dag eucharistievieringen plaats die druk bezocht worden. Het is ook de gelegenheid om vrienden en bekenden te ontmoeten.

Feesten en festivals
Op de Filipijnen vinden elk jaar vele festivals plaats die vaak hun oorsprong hebben in een mix van animisme en christendom. Januari staat bekend als de maand van de fiesta’s. Bijzonder is op 9 januari het feest van de Zwarte Nazerene in Manilla waarbij honderdduizenden katholieken blootsvoets en in geëxalteerde toestand hun eer aan het zwarte, houten Christusbeeld bewijzen. In het derde weekend van januari is er het Ati-atihan festival in Kalibo op Panay. Een kleurrijk spektakel met processies ter herdenking van de komst van de Spanjaarden en het rooms-katholicisme. In mei zijn er veel processies ter ere van de Heilige Maagd Maria.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.