Overige informatie Ethiopië

Invoerbepalingen
Een reiziger mag één liter sterke drank, een halve liter parfum en 250 gram tabak (200 sigaretten of vijftig sigaren) belastingvrij invoeren. Videocamera’s en laptops worden soms geregistreerd bij binnenkomst. Artikelen die tot het cultural heritage behoren mogen niet worden uitgevoerd, tenzij vergezeld van een ontheffingsverklaring van het Ministry of Antiquities of het National Museum in Addis. Een ‘nota’ van een souvenirwinkel is niet voldoende! Er geldt in Ethiopië een uitvoerverbod voor souvenirs die gemaakt zijn van beschermde dier- of plantensoorten. Let er bij de aankoop van dit soort souvenirs op dat het een geldig CITES-certificaat heeft. Kijk voor meer informatie op www.wnf.nl (klik op ‘wat wnf doet’ ˃ thema’s ˃ bedreigde dieren ˃ foute souvenirs). Je mag belastingvrij tot een waarde van 430 euro mee naar huis nemen. Download de app ‘douane reizen’ of kijk op www.douane.nl/reizigers.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.