Bevolking El Salvador

El Salvador heeft een oppervlakte van 21.041 km² (de helft van Nederland en 2/3 van België) en telt naar schatting 7 miljoen inwoners. Het is daarmee het kleinste en dichtstbevolkte land van Midden-Amerika.

Bevolkingsgroepen van El Salvador
Het grootste gedeelte (circa 90 procent) van de bevolking bestaat uit mestiezen (mensen van gemengde Indiaans-Europese afkomst), dan volgen de blanken (veelal van Europese origine) en slechts een kleine groep (1 procent) bestaat uit indianen, zoals de Pipil en de Lenca. Het lage aantal inheemse bevolking is voor een groot deel te wijten aan de massamoorden van 1932, waarbij meer dan 30.000 inheemse boeren vermoord werden. Hoewel El Salvador veel tegenslagen heeft gehad, in de vorm van burgeroorlogen en natuurrampen, is er geen volk zo opgewekt en hoopvol. Er is geloof in hun eigen land en het volk van El Salvador staat wereldwijd bekend om haar sterke overlevingskracht.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.