Taal Birma

Het Birmaans is de officiële taal in Myanmar en wordt door twee derde van de bevolking gesproken. Daarnaast spreken de meeste etnische bevolkingsgroepen hun eigen taal. Mensen die werkzaam zijn in het toerisme, stedelingen en hoogopgeleiden spreken doorgaans goed Engels.