Bevolking Birma

Myanmar heeft een oppervlakte van 668.000 km² (16 maal Nederland, 22 maal België) en telt naar schatting 55 miljoen inwoners. Daarvan is 2/3 Birmaan en bestaat de rest uit 130 etnische bevolkingsgroepen waaronder Karen (9 procent), Shan (7 procent) en Mon.

Etnische minderheden van Mayanmar
De Birmanen leven vooral in de laagvlaktes en zijn overwegend boeddhist. Zij vormen het topkader van het leger, en zitten op sleutelposities in het overheidsapparaat. Zij zorgen ervoor dat hun Birmaanse cultuur via onderwijs en staatsmedia wordt overgebracht op het hele volk (birmanisatie). De etnische minderheden wonen vooral in de bergachtige grensgebieden, hebben hun eigen taal, gewoonten en religie. De meeste etnische minderheden willen afscheiden en/of streven naar meer autonomie. Onder andere de Shan en Karen voeren al jaren strijd met het leger van de Birmese junta. Deze situatie heeft onder meer geleid tot een grote stroom vluchtelingen naar buurlanden als Thailand en Bangladesh.